Uwaga

Informujemy, że uruchomiony został nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na którym znajdują się aktualne informacje dotyczące programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestników.

Przejdź do Akademii EITCA/KC na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestników krajowej edycji Akademii EITCA, którzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ciągu z dotychczasowych platform - w najbliższym Państwa konta zostaną zmigrowane do nowych serwisów, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.


Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Studium EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

Realizator programu Studium Akademii EITCA

Krajowa edycja programu Studium Akademii EITCA realizowana jest w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) przez konsorcjum-naukowo przemysłowe, obejmujące:

Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) jest międzynarodową, pozarządową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli (Belgia), skupiającą przedstawicieli środowisk akademickich i przemysłu informatycznego w UE i mającą na celu rozwój standardów certyfikacji informatycznej w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań kompetencyjnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji informatycznych w społeczeństwie w skali międzynarodowej. Część z programów szkoleniowych realizowanych lub współrealizowanych przez ICS CompLearn (CompSecur sp. z o.o.), w tym program Studium EITCA, jest akredytowana przez Instytut EITCI na podstawie umowy licencyjnej (nr EITCI-LID-PL-11080001). Dla uczestników programu EITCA oznacza to, że formalne poświadczenie nabytej wiedzy w ramach akredytowanych szkoleń ma postać międzynarodowych certyfikatów EITCA (lub EITC w przypadku realizacji pojedynczych kursów z programu) wydawanych w Brukseli wraz z suplementami w j. angielskim (oraz odpisami w j. polskim lub innych językach urzędowych Unii Europejskiej).

Liderem krajowego konsorcjum przemysłowo-naukowego, realizującego polską edycję programu Studium Akademii EITCA jest ICS CompLearn, posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00147/2009, licencję certyfikacyjną w ramach akredytacji EITCI nr EITCI-LID-PL-11080001, Akredytację Szkoleniową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr 1588/2007 i Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nr 8242 (wg brytyjskiej akredytacji UKAS, United Kindgom Accreditation Serive). Krajowe konsorcjum realizujące polską edycję programu Studium Akademii EITCA reprezentowane przez ICS CompLearn jest jedynym licencjonowanym (tj. posiadającym akredytację Instytutu EITCI) realizatorem tego programu w kraju. Poza programem EITCA, który w krajowej edycji prowadzony jest od 2007 roku przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ICS CompLearn realizuje również inne informatyczne projekty edukacyjne.

Partner krajowego konsorcjum realizującego program Studium Akademii EITCA, Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji LFPPI oddział we Wrocławiu jest uczestnikiem krajowej sieci naukowej, grupującej około 20 polskich instytucji naukowych prowadzących badania w zakresie podstaw przetwarzania informacji, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, UMK w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego; AGH w Krakowie, UMCS w Lublinie, UAM w Poznaniu. Sieć LFPPI była realizatorem (2003-2006) krajowego projektu zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji MNiI pt. „Informatyka kwantowa i inżynieria kwantowa” i współinicjatorem konsorcjum krajowego pod nazwą Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) (2009). Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej powstało w ramach projektu NLTK powołanego z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz LFPPI. Konsorcjum NLTK jest realizatorem (2009-2011) dużego projektu aparaturowego w zakresie technologii kwantowych, w tym w szczególności aparatury laboratoryjnej optyki kwantowej (o budżecie ponad 50 mln zł w tym na PWr. 8 mln zł). Laboratorium Kryptografii Kwantowej NLTK przy PWr to jedyne w kraju i jedno z kilku na świecie tak zaawansowanych laboratoriów kryptografii kwantowej, w którym rozwijane są zupełnie nowe technologie zabezpieczania informacji i komunikacji elektronicznej oraz optycznej, oparte na fundamentalnych i całkowicie różnych od klasycznych prawach mechaniki kwantowej (w laboratorium działają dwa eksperymentalne układy kryptografii kwantowej przeznaczone do prowadzenia badań, w tym bezsplątaniowy szwajcarski układ Clavis II IdQuantique SA oraz splątaniowy austriacki układ EPR System 405 Quelle AIT). Firma CompSecur sp. z o.o. i ICS CompLearn współpracują z siecią LFPPI oraz Laborarorium Kryptografii Kwantowej NLTK przy PWr. przy realizacji licznych projektów B+R, jak również edukacyjnych (w tym w szczególności studiów podyplomowych, projektów szkoleniowo-konsultingowych EFS oraz międzynarodowo akredytowanego studium EITCA).

Zajęcia w ramach programu szkoleniowego Studium Akademii EITCA/KC Kluczowych Kompetencji Informatycznych prowadzone są przez ekspertów w dziedzinie podstaw informatyki stosowanej i kluczowych kwalifikacji informatycznych na rynku pracy. Zespoły dydaktyczne prowadzące Studium EITCA w oparciu o wytyczne Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI obejmują zarówno ekspertów ze środowisk akademickich (pracowników naukowych), jak i specjalistów przemysłowych w dziedzinie kluczowych kompetencji i zastosowań technologii informatycznych.

Materiały dydaktyczne, udostępniane w ramach platformy e-learningowej uczestnikom programu certyfikacyjnego Studium Akademii EITCA/KC Kluczowych Kompetencji, opracowywane są wg wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI przez konsorcjum naukowo-przemysłowe będące realizatorem programu szkoleniowego Studium EITCA w Polsce, a także przez inne jednostki naukowo-dydaktyczne działające na rzecz podniesienia poziomu kształcenia informatycznego w Polsce (m.in. konsorcjum uczelni wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej opracowujące materiały dydaktyczne kształcenia informatyków dla projektu „Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka”, zakwalifikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich 2006, finansowanego ze środków Unii Europejskiej).

Krajowe naukowo-przemysłowe konsorcjum realizujące:

Realizator działa w partnerstwie z:

Instytucja certyfikująca:

 •  
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki + europejski certyfikat wydany w języku angielskim."
  @Radosław
   
 •  
  Dziękuję za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
  @Jan
   
 •  
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
  @Marcin
   
 •  
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat."
  @Ewa
   
 •  
  Podobało mi się podejście do słuchacza."
  @Krzysztof
   
 •  
  Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
  @Barbara
   
 •  
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Ogólnie - b. sprawna organizacja."
  @Joanna
   
 •  
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie."
  @Tomasz
   
 •  
  Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki."
  @Leszek
   
 •  
  Teoria przedstawiona w sposób zrozumiały w większości przedmiotów, ćwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
  @Małgorzata
   
 •  
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy."
  @Wiktor
   
 •  
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu programów."
  @Joanna
   
 •  
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia."
  @Wacław
   
 •  
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
  @Artur
   
 •  
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium."
  @Leszek
   
 •  
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy."
  @Dagmara
   
 •  
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści."
  @Karol
   
 •  
  Możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą."
  @Katarzyna
   
 •  
  Można się uczuć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie."
  @Dariusz
   
 •  
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
  @Roksana
   
 •  
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku."
  @Łukasz
   
 •  
  Poznanie nowych, ciekawych programów i ich możliwości."
  @Wojciech
   
 •  
  Klarowne wykłady na określone tematy w niektórych programach, ciekawe ćwiczenia."
  @Joanna
   
 •  
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
  @Dariusz
   
 •  
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów."
  @Ewa
   
 •  
  Całość kursu przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki."
  @Artur
   
 •  
  Przystępna cena oraz możliwość nauki w domu.”
  @Joanna
   
 •  
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych.Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu."
  @Maria
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
  @Aurelia
   
 •  
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych."
  @Ewelina
   
 •  
  moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
  @Danuta
   
 •  
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie."
  @Justyna
   
 •  
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym."
  @Katarzyna
   
 •  
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia. "
  @Joanna
   
 •  
  Zdecydowanie czuję się bardzie pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności. "
  @Iwona
   
 •  
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności. "
  @Monika
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
  @Oktawia
   
 •  
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tą już posiadaną."
  @Wioletta
   
 •  
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane."
  @Maria
   
 •  
  Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiejętności, wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów."
  @Karolina
   
 •  
  Dziękuję bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia."
  @Agnieszka
   
 •  
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce. "
  @Wioletta