Uwaga

Informujemy, że uruchomiony został nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na którym znajdują się aktualne informacje dotyczące programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestników.

Przejdź do Akademii EITCA/KC na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestników krajowej edycji Akademii EITCA, którzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ciągu z dotychczasowych platform - w najbliższym Państwa konta zostaną zmigrowane do nowych serwisów, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.


Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Studium EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

e-Learning

Program Studium EITCA w ramach Akademii EITCA/KC Kluczowych Kompetencji Informatycznych realizowany jest w pełni w niestacjonarnym trynie zdalnym w internetowym systemie zdalnego nauczania (w formie internetowych kursów on-line realizowanych na platformie e-Learning). Procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna programu szkoleniowego EITCA jest realizowana również w trybie zdalnym w ramach specjalnie przygotowanego systemu testów on-line. Aby rozpocząć procedurę przystąpienia do programu Akademii EITCA/KC należy zarejestrować się w portalu. Rejestracja stanowi wstępną część procedury rekrutacyjnej.

W ramach dziedziny kluczowych kompetencji informatycznych (inne dziedziny certyfikacji w ramach krajowej realizacji programu Studium Akademii EITCA zostały opisane w zakładce Certyfikacja) dostępne są 2 tryby realizacji procedury szkoleniowej i certyfikacyjno-egzaminacyjnej. Możliwe jest realizowanie wybranych pojedynczych kursów (EITC) lub też pełnego zakresu Studium Akademii EITCA w obszarze kluczowych kompetencji informatycznych. W pierwszym przypadku procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna będzie wiązała się z wydaniem certyfikatu EITC (European Information Technologies Certification) poświadczającego zdobycie wiedzy w ramach pojedynczego kursu, natomiast w przypadku realizacji pełnego zakresu Studium Akademii EITCA/KC wydawany zostanie certyfikat EITCA/KC Key Competencies (European Information Technologies Certification Academy - Key Competencies). Kryterium obowiązkowym w ramach procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej pełnego zakresu Studium Akademii EITCA/KC jest zrealizowanie co najmniej 5 przedmiotów z puli wszystkich 12 dostępnych przedmiotów EITC.

Programowa zawartość (w celu zapoznania się ze spisem dostępnych przedmiotów EITC należy przejść do zakładki Program) została opracowana przy współpracy z Instytutem EITCI w sposób pozwalający na skuteczną naukę osobom nie posiadającym zaawansowanej wiedzy informatycznej, jednocześnie obejmując zagadnienia na tyle specjalistyczne, że także doświadczeni informatycy wyniosą z niego nową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie najnowszych technologii informatycznych. Program EITCA może być traktowany jako droga do nabycia i potwierdzenia kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy lub element kształcenia ustawicznego w zakresie informatyki stosowanej (ciągłego procesu doskonalenia kadr zawodowych). Nie ma wymagań wstępnych co do formalnych kwalifikacji w ramach rekrutacji uczestników do programu szkoleniowego Studium Akademii EITCA KC. Uczestnikami programu Studium EITCA mogą być zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych, kadry zawodowe przedsiębiorstw lub sfery budżetowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w obszarze kluczowych kompetencji informatycznych w celu między innymi podniesienia swojej konkurencyjności na rynku pracy, czy też zwiększenia efektywności zawodowej. Studium prowadzone jest przez kilka zespołów specjalistów łączących wiedzę akademicką oraz praktyczne umiejętności (związane z wdrażaniem zaawansowanych technologii na rynku komercyjnym), w sposób przystępny, niwelujący ewentualne różnice przygotowania studentów. Certyfikaty informatyczne EITCA są formalnym poświadczeniem zdobycia teoretycznych i praktycznych kwalifikacji informatycznych, cenionym przez pracodawców i przydatnym w rozwoju zawodowym w niemal każdym sektorze rynkowym nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę.

Rozwój informatyki i jej przenikanie do wszystkich sfer życia codziennego powoduje, że stopniowo rozwija się globalne społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy – koncepcja, wg. której podstawową wartością gospodarczą jest informacja. W kontekście zarówno biznesowym jak i życia codziennego coraz wyraźniej staje się widoczna konieczność posiadania określonych kompetencji informatycznych. Doskonałym wyrazem istotności informatyki jest strategia lizbońska Unii Europejskiej, która w ramach swojego głównego programu badań i rozwoju (np. 7 Program Ramowy), mającego na celu uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, ustala priorytety Technologii Społeczeństwa Informacyjnego. Już dzisiejszy poziom informatyzacji wszystkich dziedzin życia powoduje, że często mówi się wręcz o istnieniu światowej e-gospodarki (która stopniowo obejmuje wirtualizację całego sektora finansowego). Obecnie rynek zastosowań informatyki zarówno w biznesie jak i życiu codziennym jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem. Implementacja i obsługa najnowocześniejszych zastosowań informatyki jest także pożądana przez różne instytucje (w tym firmy i korporacje, ale również organizacje pozarządowe i urzędy administracji publicznej), ponieważ bezpośrednio odnosi się do stabilności i niezawodności ich funkcjonowania.

 •  
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki + europejski certyfikat wydany w języku angielskim."
  @Radosław
   
 •  
  Dziękuję za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
  @Jan
   
 •  
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
  @Marcin
   
 •  
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat."
  @Ewa
   
 •  
  Podobało mi się podejście do słuchacza."
  @Krzysztof
   
 •  
  Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
  @Barbara
   
 •  
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Ogólnie - b. sprawna organizacja."
  @Joanna
   
 •  
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie."
  @Tomasz
   
 •  
  Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki."
  @Leszek
   
 •  
  Teoria przedstawiona w sposób zrozumiały w większości przedmiotów, ćwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
  @Małgorzata
   
 •  
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy."
  @Wiktor
   
 •  
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu programów."
  @Joanna
   
 •  
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia."
  @Wacław
   
 •  
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
  @Artur
   
 •  
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium."
  @Leszek
   
 •  
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy."
  @Dagmara
   
 •  
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści."
  @Karol
   
 •  
  Możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą."
  @Katarzyna
   
 •  
  Można się uczuć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie."
  @Dariusz
   
 •  
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
  @Roksana
   
 •  
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku."
  @Łukasz
   
 •  
  Poznanie nowych, ciekawych programów i ich możliwości."
  @Wojciech
   
 •  
  Klarowne wykłady na określone tematy w niektórych programach, ciekawe ćwiczenia."
  @Joanna
   
 •  
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
  @Dariusz
   
 •  
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów."
  @Ewa
   
 •  
  Całość kursu przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki."
  @Artur
   
 •  
  Przystępna cena oraz możliwość nauki w domu.”
  @Joanna
   
 •  
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych.Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu."
  @Maria
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
  @Aurelia
   
 •  
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych."
  @Ewelina
   
 •  
  moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
  @Danuta
   
 •  
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie."
  @Justyna
   
 •  
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym."
  @Katarzyna
   
 •  
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia. "
  @Joanna
   
 •  
  Zdecydowanie czuję się bardzie pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności. "
  @Iwona
   
 •  
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności. "
  @Monika
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
  @Oktawia
   
 •  
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tą już posiadaną."
  @Wioletta
   
 •  
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane."
  @Maria
   
 •  
  Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiejętności, wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów."
  @Karolina
   
 •  
  Dziękuję bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia."
  @Agnieszka
   
 •  
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce. "
  @Wioletta