Uwaga

Informujemy, że uruchomiony został nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na którym znajdują się aktualne informacje dotyczące programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestników.

Przejdź do Akademii EITCA/KC na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestników krajowej edycji Akademii EITCA, którzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ciągu z dotychczasowych platform - w najbliższym Państwa konta zostaną zmigrowane do nowych serwisów, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.


Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Studium EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

prawo

Przedmiot pozwala na zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami i usługami obecnymi w sieci Internet, takimi jak sposób działania stron www, środki komunikacji, wyszukiwania informacji, zastosowania społęcznościowe i inne.

 • Mechanizmy stron WWW
  • Sposób działania
  • Architektura WWW i HTTP
   • Serwer
   • Klient
   • URL
  • Przeglądarki internetowe
   • Mechanizmy działania
   • Wyszukiwanie obrazów
  • Bezpieczne logowanie do serwisów
   • Autoryzacja i uwierzytelnienie
   • SSL
   • Certyfikaty
  • Tworzenie prostej strony Internetowej na bezpłatnym serwerze
   • Podstawy języka HTML i CSS
 • Przepływ danych w sieci
  • Protokół FTP
   • Przykładowe aplikacje
  • Specjalistyczne serwisy WWW do wymiany plików
  • Podstawy działania sieci
   • Adres IP
   • Sieć bezprzewodowa
   • Telefonia internetowa
 • Terminale tekstowe
  • Protokół telnet
  • Protokół SSH
  • Aplikacje umożliwiające zdalne połączenie
   • Putty
 • Wyszukiwanie informacji na stronach WWW
  • Aplikacje map internetowych
   • Google Maps
   • Zumi
   • Google Earth
  • Otwarta encyklopedia
   • Wikipedia
    • Współredagowanie treści
  • Portale ogłoszeniowe
   • Dotyczące pracy
   • Dotyczące zleceń
  • Filmy w Internecie
  • Wiadomości w Internecie
   • Portale społecznościowe
  • Translatory internetowe
   • Mechanizmy działania
   • Tłumaczenie treści
   • Dostępne aplikacje
 • Narzędzia do komunikacji w Internecie
  • Komunikatory tekstowe
   • Protokół IRC
  • Poczta elektroniczna e-mail
   • Podstawy teoretyczne
    • Protokół POP3
    • Protokół SMPT
    • Protokół IMAP
  • Systemy kolaboracji on-line
   • Google Apps
    • Podstawy działania
  • Komunikatory video i audio
 • Społeczeństwo informacyjne
  • Czym jest społeczeństwo informacyjne
  • Grupy dyskusyjne
   • Google Groups
  • Blogi
   • Przykłady blogów
   • Systemy blogów
  • Paradygmat Web 2.0
 • Reklama w Internecie
  • Zalety i wady
  • Reklama kontekstowa
  • Google AdWords
  • Google AdSense
  • Podstawy pozycjonowania stron WWW
 • Formalne aspekty przetwarzania informacji w Internecie
  • Ustawy regulujące przepisy dotyczące przetwarzania informacji w Internecie
  • Prawa autorskie

EITC/BI/TF: Systemy telepracy (15h)

admin, wt., 02/08/2011 - 13:44
W ramach przedmiotu szczegółowo i szeroko omówiony jest temat pracy zdalnej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i psychologicznych wiążących się z telepracą.

 • Wprowadzenie do telepracy
  • Elastyczne formy zatrudnienia w obecnej sytuacji na rynku pracy
  • Przegląd definicji telepracy
  • Historia telepracy
 • Telepraca i jej formy organizacyjne
  • Rodzaje telepracy
   • Telepraca wykonywana w domu
   • Telepraca wykonywana poza miejscem zamieszkania
  • Telepraca i outsourcing
  • Zarys portretu osobowościowo – charakterologicznego telepraco wnika
  • Telepraca a osoba niepełnosprawna
 • Analiza SWOT telepracy
  • Silne strony telepracy
   • Korzyści telepracy z punktu widzenia pracodawcy
   • Mocne strony telepracy dla telepracownika
  • Słabe strony telepracy
  • Szanse
  • Zagrożenia
 • Psychospołeczne aspekty telepracy
  • Czynniki psychologiczne telepracy
  • Uwarunkowanie społeczne telepracy
 • Proces przemian w firmach
  • Zarys wykorzystania ICT w nowoczesnych przedsiębiorstwach
  • Sprzęt potrzebny do wykonywania telepracy
 • Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie oprogramowania (software)
  • Wewnętrzne systemy komunikacyjny
  • Wewnętrzne systemy publikacyjno – informacyjne
  • Wewnętrzne systemy współpracy grupowej
   • Google Apps jako narzędzie służące do komunikacji i współpracy zespołowej
   • Microsoft Office Sharepoint jako przykład systemu wspierającego proces komunikacji i zarządzania pracownikami
 • Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie sprzętowym (hardware)
  • Przenośne komputery
  • Urządzenia mobilne
  • Bezprzewodowy dostęp do Internetu
  • Alternatywne systemy telekomunikacyjne VoIP
  • Systemy lokalizacyjne GPS
 • Telepraca w prawodawstwie polskim
  • Podstawa prawna
  • Prawa i obowiązki telepracownika i telepracodawcy
  • Rodzaje umów
   • Umowy cywilno – prawne
   • Umowy o pracę
  • Wzór umowy o telepracę
 • Perspektywy telepracy w Polsce
  • Przekrój telepracy w Polsce w latach 2004 – 2010 na podstawie wybranych sondaży i badań
  • Przyczyny różnic rozwoju telepracy w Polsce i innych krajach europejskich
   • Dostęp do Internetu
   • Świadomość społeczna
 • Telepraca na świecie
  • Telepraca w USA
  • Telepraca w krajach Unii Europejskiej
  • Globalne perspektywy – rok 2013

 •  
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki + europejski certyfikat wydany w języku angielskim."
  @Radosław
   
 •  
  Dziękuję za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
  @Jan
   
 •  
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
  @Marcin
   
 •  
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat."
  @Ewa
   
 •  
  Podobało mi się podejście do słuchacza."
  @Krzysztof
   
 •  
  Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
  @Barbara
   
 •  
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Ogólnie - b. sprawna organizacja."
  @Joanna
   
 •  
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie."
  @Tomasz
   
 •  
  Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki."
  @Leszek
   
 •  
  Teoria przedstawiona w sposób zrozumiały w większości przedmiotów, ćwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
  @Małgorzata
   
 •  
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy."
  @Wiktor
   
 •  
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu programów."
  @Joanna
   
 •  
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia."
  @Wacław
   
 •  
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
  @Artur
   
 •  
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium."
  @Leszek
   
 •  
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy."
  @Dagmara
   
 •  
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści."
  @Karol
   
 •  
  Możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą."
  @Katarzyna
   
 •  
  Można się uczuć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie."
  @Dariusz
   
 •  
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
  @Roksana
   
 •  
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku."
  @Łukasz
   
 •  
  Poznanie nowych, ciekawych programów i ich możliwości."
  @Wojciech
   
 •  
  Klarowne wykłady na określone tematy w niektórych programach, ciekawe ćwiczenia."
  @Joanna
   
 •  
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
  @Dariusz
   
 •  
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów."
  @Ewa
   
 •  
  Całość kursu przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki."
  @Artur
   
 •  
  Przystępna cena oraz możliwość nauki w domu.”
  @Joanna
   
 •  
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych.Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu."
  @Maria
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
  @Aurelia
   
 •  
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych."
  @Ewelina
   
 •  
  moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
  @Danuta
   
 •  
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie."
  @Justyna
   
 •  
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym."
  @Katarzyna
   
 •  
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia. "
  @Joanna
   
 •  
  Zdecydowanie czuję się bardzie pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności. "
  @Iwona
   
 •  
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności. "
  @Monika
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
  @Oktawia
   
 •  
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tą już posiadaną."
  @Wioletta
   
 •  
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane."
  @Maria
   
 •  
  Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiejętności, wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów."
  @Karolina
   
 •  
  Dziękuję bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia."
  @Agnieszka
   
 •  
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce. "
  @Wioletta